คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ – คาราบาว

เนื้อร้อง ผู้ปิดทองหลังพระ

เมื่อมายุ19 เก้าพรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิลเป็นผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ 65 ปีทำเพื่อราษฎร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชอันยืนยาวในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน

ขยายกรอบเนื้อร้อง

คอร์ดเพลง

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ - คาราบาว
ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง
เพลงผู้ปิดทองหลังพระ คอร์ด, เพลงผู้ปิดทองหลังพระ จัสมิน, เพลงผู้ปิดทองหลังพระ แดน, เพลงผู้ปิดทองหลังพระ ความหมาย, เพลงผู้ปิดทองหลังพระ 4, เพลงผู้ปิดทองหลังพระ เนื้อเพลง, เพลงผู้ปิดทองหลังพระ คาราโอเกะ, เพลงผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว, เพลงผู้ปิดทองหลังพระ mp3, เพลงผู้ปิดทองหลังพระ กึกก้องร้องพระนาม, เพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราโอเกะ, เพลง ผู้ปิดทองหลังพระ เนื้อเพลง, เพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คอร์ด, เพลง ผู้ปิดทองหลังพระ mp3, เพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว, เพลง ผู้ปิดทองหลังพระ ความหมาย, เพลง ผู้ปิดทองหลังพระ 4sh, เพลง ผู้ ปิดทองหลังพระ, โหลด เพลง ผู้ ปิดทองหลังพระ mp3, โหลด เพลง ผู้ ปิดทองหลังพระ mp3 ฟรี, คอร์ดผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว, คอร์ด เพลง ผู้ ปิดทองหลังพระ, คอร์ด เพลง ผู้ ปิดทองหลังพระ คารา บา ว