Chordsmelody.com :: เว็บไซต์รวมเนื้อร้อง และ การจับคอร์ด

ฟ้าครึ้มครึ้ม : Scrubb

คอร์ดกีต้าร์+คอร์ดอูคูเลเล่+เนื้อร้อง ฟ้าครึ้มครึ้ม :

คอร์ดเพลง / ฟ้าครึ้มครึ้ม / Scrubb

คอร์ดเพลง ฟ้าครึ้มครึ้ม ของ Scrubb
คอร์ดกีต้าร์ ฟ้าครึ้มครึ้ม - Scrubb

เนื้อร้องเพลง ฟ้าครึ้มครึ้ม

ฟ้าครึ้มครึ้มวันนั้น วันที่เราพบกัน ภาพนาทีตรงนั้น มันเกิดความหมาย เธอจะรู้บ้างไหม ความทรงจำมากมาย มันไม่เคยผ่านไป ยังเก็บเอาไว้ ปล่อยความคิด ลอยล่องไปไกล จะกี่ครั้ง ยังเห็นเราในเมื่อวาน กลับไปเป็นเหมือนก่อน ก่อนสองคนไกลกัน กลับไปเป็นเหมือนก่อน และย้อนไป ทุกสิ่ง ยังสวยงามอย่างนั้น วันที่เลยผ่าน ฟ้าครึ้มวันนี้ เวลามองขึ้นไป เธอไม่เคยไปไหน ยังอยู่เสมอ ปล่อยความคิด ลอยล่องไปไกล จะกี่ครั้ง ยังเห็นเราในเมื่อวาน กลับไปเป็นเหมือนก่อน ก่อนสองคนไกลกัน กลับไปเป็นเหมือนก่อน และย้อนไป ทุกสิ่ง ยังสวยงามอย่างนั้น วันที่เลยผ่าน แม้เวลาฝัน ยังตื่น ฉันยังคงฝืน นอนหลับตา ขอเพียงคืนนี้ผ่าน ผ่านไม่นาน คงเข้าใจ กลับไปเป็นเหมือนก่อน ก่อนสองคนไกลกัน กลับไปเป็นเหมือนก่อน และย้อนไป ทุกสิ่ง ยังสวยงามอย่างนั้น วันที่เลยผ่าน วันที่เลยผ่าน

มิวสิควีดีโอเพลง ฟ้าครึ้มครึ้ม - Scrubb

Advertisement
ป้ายกำกับ

เว็บคอร์ดกีต้าร์, คอร์ด เพลง ฟ้าครึ้มครึ้ม, guitar คอร์ดเนื้อเพลง ฟ้าครึ้มครึ้ม, เนื้อเพลง ฟ้าครึ้มครึ้ม คอร์ด กีต้าร์, กีต้าร์ คอร์ด ฟ้าครึ้มครึ้ม

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์