Chordsmelody.com :: เว็บไซต์รวมเนื้อร้อง และ การจับคอร์ด

ร้องระบาย : The Good Day Ghosts

คอร์ดกีต้าร์+คอร์ดอูคูเลเล่+เนื้อร้อง ร้องระบาย :

คอร์ดเพลง / ร้องระบาย / The Good Day Ghosts

คอร์ดเพลง ร้องระบาย ของ The Good Day Ghosts
คอร์ดกีต้าร์ ร้องระบาย - The Good Day Ghosts

เนื้อร้องเพลง ร้องระบาย

เพราะวันที่มันไม่เป็นไปอย่างใจ
เพราะคำของใครไม่ต้องไปใส่ใจ
เพราะความทุกข์ใจที่เธอเก็บเอาไว้
หัวใจโดนใครทำให้เป็นแผล
เรื่องใดที่ทำให้เธออ่อนแอ
เจ็บชํ้ามาจนเหนื่อย มันหนักจนทนไม่ไหว

* อยากให้พักหัวใจ เราตรงนี้

** ให้เธอมาร้องระบายออกไปกับฉัน
แล้วลืมมันไป ทิ้งทุกความเจ็บชํ้า
ให้เรามาร้องระบายออกในคืนนี้ แล้วลืมมันไป
ทิ้ง... ทุกความเจ็บชํ้า (แค่เธอกับฉัน)

สุดท้ายมันจะกลายเป็นแค่ความฝัน
ที่สักวันเธอเองนั้นจะก้าวไป
ผ่านเรื่องในอดีตที่เธอโอบกอดเอาไว้

(ซ้ำ * ,** )

มาร้อง...ระบายออกไปกับฉัน แล้วลืมมันไป
ทิ้ง... ทุกความเจ็บชํ้า

(ซ้ำ ** )

มิวสิควีดีโอเพลง ร้องระบาย - The Good Day Ghosts

Advertisement
ป้ายกำกับ

คอร์ดเพลง ร้องระบาย แบบง่าย, ตารางคอร์ดกีต้าร์โปร่ง, คอร์ดร้องระบาย, คอร์ด ร้องระบาย, ตารางคอร์ดอูคูเลเล่เบื้องต้น

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์