คอร์ดเพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย – สายัณห์ สัญญา

เนื้อร้อง ล้นเกล้าเผ่าไทย

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ขออภิวาท เบื้องบาทองค์ภูมิพล ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน ทรงห่วงกังวล ดั่งหยาดฝนชะโลมพื้นหล้า ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพงทรงสู้ดั้นด้น ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดนำพา ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา ทรงแผ่เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่ พระบารมี เป็นที่ลือขานนามไกล ข้าบาทภูมิใจ ล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี เหนือยิ่งสิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง เหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ภัยมี ชาวไทยแหนหวง ยิ่งกว่าดวงชีวี แม้นใครคิดย่ำยีใต้ฝ่าธุลี..ขอพลีชีพแทน

ขยายกรอบเนื้อร้อง

คอร์ดเพลง

คอร์ดเพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย - สายัณห์ สัญญา
ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง
เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย เสรี, เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย อรวี, เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย สายัณห์ สัญญา, เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย ก๊อต, เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย สุนารี, เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย คาราโอเกะ, เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย 4sh, เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย ชิงช้าสวรรค์, เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย mp3, เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย เนื้อเพลง, เพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย สายัญ, เพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย คาราโอเกะ, เพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย เสรี, เพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย 4sh, เพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย ก๊อต, เพลง ลน เกล้า เผ่า ไทย, เพลง ล้น เกล้า เผ่า ไทย คาราโอเกะ mp3, เพลง ล้น เกล้า เผ่า ไทย mp3, ฟัง เพลง ล้น เกล้า เผ่า ไทย สายัณห์ สัญญา, โหลด เพลง ล้น เกล้า เผ่า ไทย คาราโอเกะ, เนื้อเพลง ล้น เกล้า เผ่า ไทย, เนื้อเพลง ล้น เกล้า เผ่า ไทย สายัณห์ สัญญา, เนื้อเพลง ล้น เกล้า เผ่า ไทย สายัณห์