คอร์ดเพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย – สายัณห์ สัญญา

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย ของ สายัณห์ สัญญา ::<strong>ล้นเกล้าเผ่าไทย</strong> ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ขออภิวาท เบื้องบาทองค์ภ...

เนื้อร้อง: ล้นเกล้าเผ่าไทย - สายัณห์ สัญญา

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ขออภิวาท เบื้องบาทองค์ภูมิพล ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน ทรงห่วงกังวล ดั่งหยาดฝนชะโลมพื้นหล้า ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพงทรงสู้ดั้นด้น ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดนำพา ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา ทรงแผ่เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่ พระบารมี เป็นที่ลือขานนามไกล ข้าบาทภูมิใจ ล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี เหนือยิ่งสิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง เหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ภัยมี ชาวไทยแหนหวง ยิ่งกว่าดวงชีวี แม้นใครคิดย่ำยีใต้ฝ่าธุลี..ขอพลีชีพแทน
ขยายกรอบเนื้อร้อง