Chordsmelody.com :: เว็บไซต์รวมเนื้อร้อง และ การจับคอร์ด

ห้วยแถลง : พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดกีต้าร์+คอร์ดอูคูเลเล่+เนื้อร้อง ห้วยแถลง :

คอร์ดเพลง / ห้วยแถลง / พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดเพลง ห้วยแถลง ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
คอร์ดกีต้าร์ ห้วยแถลง - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เนื้อร้องเพลง ห้วยแถลง

ชื่อยายพร แกนอน ใต้ต้นหูกวางอยู่ข้างทาง รถไฟใกล้ๆ ถานีห้วยแถลง แถ ลงช่วยส่งแกที นาย ถานี 
บอกว่าแกบ้า ผู้ชาย
ก็เริ่มเรื่องราว ยามหนาวซังข้าวไหวเอนหนุ่มหน้าเป็นพรเห็นเขาเป็นคนดี ให้ชื่นชม ดอกจานถึงวานวันนี้
ข้างถานีรถไฟใต้ต้นหูกวาง
ตา ก็เตือนแล้ว ยาย ก็สั่งสอนพ่อแม่ เอ็งยังไม่คอนแล้วคนอื่นเขารึจะกล้าสั่งสอน
ชื่อยายพร แกนอนใต้ต้นหูกวางอยู่ข้างทาง รถไฟใกล้ๆ ถานี ท่องพุทโธ ธัมโมขอเหล้ากินที รอสามีบอก
ว่าจะมาสักวันโน่น รถไฟ วิ่งไปแล่นไหลตามทางถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่างถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่างคนอยู่หลังเฝ้าคอย ละห้อย
นานปี ห้วยแถลง แถลงช่วยส่งมาที นายถานี บอกว่าไม่มาสักวัน
อีพร คอยได้ ก็คอยไป อีพร คอยได้ ก็คอยไป อีพร คอยได้ มันก็คอย

มิวสิควีดีโอเพลง ห้วยแถลง - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

Advertisement
ป้ายกำกับ

วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลงห้วยแถลง, ฝึกกีต้าร์ เบื้องต้น, กีต้าร์ คอร์ด ห้วยแถลง, กีต้าร์ คอร์ด ห้วยแถลง

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์