คอร์ดเพลง เพลง สดุดีมหาราชา – เพลง สดุดีมหาราชา

เนื้อร้อง เพลง สดุดีมหาราชา

ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล มิ่งขวัญ ปวงชน ประชาชาติไทย มหาราช ขัตติยะ ภูวไนย ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี คู่บุญ บารมี จักรีเกริกฟ้า องค์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี ...อ่า องค์พระสยม บรมราชันย์ขวัญหล้า เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี ผองข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชุลี สดุดี มหาราชา สดุดี มหาราชินี ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล มิ่งขวัญ ปวงชน ประชาชาติไทย มหาราช ขัตติยะ ภูวไนย ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี คู่บุญบารมี จักรี เกริกฟ้า องค์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี ...อ่า องค์พระสยม บรมราชันย์ขวัญหล้า เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี ผองข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชุลี สดุดี มหาราชา สดุดี มหาราชินี.

ขยายกรอบเนื้อร้อง

คอร์ดเพลง

คอร์ดเพลง เพลง สดุดีมหาราชา - เพลง สดุดีมหาราชา
ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง
เพลง สดุดี มหา ราชา mp3, เพลง สดุดี มหา ราชา, เพลง สดุดี มหา ราชา mp3 download, เพลง สดุดี มหา ราชา คาราโอเกะ, เพลง สดุดี มหา ราชา เนื้อร้อง, เพลง สดุดี มหา ราชา music mp3, เพลง สดุดี มหา ราชา ร้อง mp3, เพลง สดุดี มหา ราชา บรรเลง, เพลง สดุดี มหา ราชา 4sh, เพลง สดุดี มหา ราชา ขับร้อง, เพลง สดุดี มหา ราชา mp3, เพลง สดุดี มหา ราชา, เพลง สดุดี มหา ราชา mp3 download, เพลง สดุดี มหา ราชา คาราโอเกะ, เพลง สดุดี มหา ราชา เนื้อร้อง, เพลง สดุดี มหา ราชา music mp3, เพลง สดุดี มหา ราชา ร้อง mp3, เพลง สดุดี มหา ราชา บรรเลง, เพลง สดุดี มหา ราชา 4sh, เพลง สดุดี มหา ราชา ขับร้อง, คอร์ด เพลง สดุดี มหา ราชา, คอร์ด เพลง สดุดี มหา ราชา, คอร์ด เพลง สดุดี มหา ราชา, เพลง สดุดี มหา ราชา เนื้อเพลง, เพลง สดุดี มหา ราชา เนื้อเพลง