คอร์ดเพลง เอาผัวไปเทิร์น – ลำยอง หนองหินห่าว

เนื้อร้อง เอาผัวไปเทิร์น

เอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น สิเอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น สิเอาผัวไปเทิร์น ทั้งเตี้ยทั้งน้อย ผัวข่อยบ่หล่อบ่ขาว บ่สูงบ่ยาวคือผัวชาวบ้านเพิ่น ใช้เวียกใช้งาน ขี้ค้านบ่มีไผเกิน เรื่องเลาะเรื่องเซินเพิ่นบ่ยอมแพ้ผู้ใด๋ บ้านเหนือบ้านใต้ งานใด๋กะไปแซมแลม ไปแจกไปแถมแดนเซอร์ใจใหญ่ใหญ่ บัดเวียกอยู่บ้าน เฮ็ดบ่ได้ดังใจ สิเอาไปเทิร์นผู้ใหม่..ให้มันใหญ่กว่าเก่า เอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น สิเอาผัวไปเทิร์น บ๊ะ ผัวเขาสูงใหญ่ยาวอาดหลาด คือสิดี สิดี สิดี สิดี สิดี สิดี สิดี ขนาด หุ่นเร้าใจผู้สาว สิไปนั่งฮะ ฮะฮะ ฮะฮะ ฮะฮะ ฮะฮะ ฮะฮะ ผัวข่อยกะหวงง่าวง่าว พออยากมอมเหล้าขาว แล้วเอาผัวไปเทิร์น ทั้งเตี้ยทั้งน้อย ผัวข่อยขี้ร้ายอีหลี แต่ก่อนแต่กี้เรื่องใด๋กะยกให้เพิ่น แต่เดี๋ยวนี้หนา จ๊ะจ๋าปานใด๋กะเมิน สิเอาผัวไปเทิร์น..ให้มันเบิดแนวส่ำสา เอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น สิเอาผัวไปเทิร์น บ๊ะ ผัวเขาสูงใหญ่ยาวอาดหลาด คือสิดี สิดี สิดี สิดี สิดี สิดี สิดี ขนาด หุ่นเร้าใจผู้สาว สิไปนั่งฮะ ฮะฮะ ฮะฮะ ฮะฮะ ฮะฮะ ฮะฮะ ผัวข่อยกะหวงง่าวง่าว พออยากมอมเหล้าขาว แล้วเอาผัวไปเทิร์น ทั้งเตี้ยทั้งน้อย ผัวข่อยขี้ร้ายอีหลี แต่ก่อนแต่กี้เรื่องใด๋กะยกให้เพิ่น แต่เดี๋ยวนี้หนา จ๊ะจ๋าปานใด๋กะเมิน สิเอาผัวไปเทิร์น..ให้มันเบิดแนวส่ำสา เอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น สิเอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น เอาผัวไปเทิร์น สิเอาผัวไปเทิร์น (พูด) หึย เวียกบ่การงานบ่สร้าง ไปหาตีแต่ไก่นอกบ้าน บัดไก่โตอยู่บ้านบ่ฮู้จักตี

ขยายกรอบเนื้อร้อง

คอร์ดเพลง

คอร์ดเพลง เอาผัวไปเทิร์น - ลำยอง หนองหินห่าว
อัลบั้ม : มัน ม่วน แซบ ชุด 2
เพลงเอาผัวไปเทิร์น 4sh, เพลงเอาผัวไปเทิร์น คาราโอเกะ, เพลงเอาผัวไปเทิร์น mp3, เพลง เอาผัวไปเทิร์น 4sh, เพลง เอาผัวไปเทิร์น แดนซ์, เพลง เอาผัวไปเทิร์น คาราโอเกะ