คอร์ดเพลง ไขลูออกแขก – สุรพล สมบัติเจริญ

เนื้อร้อง ไขลูออกแขก

เฮ้ เขวเขวเขว เขวทิมมากาเล่เล เขว ๆเขว ไขลูจะเล่นลิเก อันลาว่าไซยาอะบ่าเล อันลาว่าไซยาอะบ่าเล ผมเป็นลิเกหัดใหม่ ฮัชชัดช่าฮัชชัดช่าฮัชชัดช่า ผมเป็นแขกล่ะมาจากลังกา มาอยู่พม่ามาเล่นลิเก บ้านผมอยู่มันละดาเลย์ มาเล่นลิเกเลยเจอะโฉมตรู ฮาเลวังกา ผมมีสมญาชื่อว่าไขลู ชื่อว่าไขลู ชื่อว่าไขลู ชื่อว่าไขลู ชื่อว่าไขลู ฮัชชัดช่า จากพม่าผมมาอินเดีย จากเปอร์เซียผมไปมาลายู จากบาลูผมไปลังกา เฮ้ ฮัชชัดชัดช่า จากยะวาผมมาเดนฮี จากตุรกีผมไปลังกา จากชวาผมมาเมืองไทย เฮ้ หากินสบาย.. ..เฮ้ จากยะลาผมมาระยอง จากพระตะบอง ผมไปหนองคาย จากเชียงรายผมไปเชียงตุง เฮ้ หิวจนพุงโล เบื่อเมืองไทยละผมไปกำปง จากบันดงละผมไปยะโฮว์ จากไคโลผมมาเมืองไทย เฮ้ แล้วไปโรงยา.. ..เฮ้ จากพม่าผมมาอินเดีย จากเปอร์เซียผมไปมาลายู จากบาลูผมไปลังกา เฮ้ ฮัชชัดชัดช่า จากยะวาผมมาเดนฮี จากตุรกีผมไปลังกา จากชวาผมมาเมืองไทย เฮ้ หากินสบาย จากยะลาผมมาระยอง จากพระตะบอง ผมไปหนองคาย จากเชียงรายผมไปเชียงตุง เฮ้ หิวจนพุงโล เบื่อเมืองไทยละผมไปกำปง จากบันดงละผมไปยะโฮว์ จากไคโลผมมาเมืองไทย เฮ้ แล้วไปโรงยา แขกเจ็บใจละคนไทยเขาว่า อับอายขายหน้าไม่อยากแสดง ปีนี้มีแต่ของแพง แขกต้องท้องแห้งกินแต่บูดู ฮู้ฮัชชัดช่า..

ขยายกรอบเนื้อร้อง

คอร์ดเพลง

คอร์ดเพลง ไขลูออกแขก - สุรพล สมบัติเจริญ
ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง
เนื้อเพลง ไขลูออกแขก คอร์ด, เนื้อเพลง ไขลูออกแขก คอร์ด กีต้าร์, เว็บคอร์ดกีต้าร์โปร่ง, เว็บรวมคอร์ดอูคูเลเล่, กีต้าร์คอร์ด เนื้อเพลง ไขลูออกแขก, ฝึก จับคอร์ดอูคูเลเล่, เนื้อเพลง ไขลูออกแขก คอร์ด, เนื้อเพลง ไขลูออกแขก คอร์ด, เว็บคอร์ดเพลง ไขลูออกแขก ukulele