Chordsmelody.com :: เว็บไซต์รวมเนื้อร้อง และ การจับคอร์ด

ไม่ผิดสักคน : Slot Machine

คอร์ดกีต้าร์+คอร์ดอูคูเลเล่+เนื้อร้อง ไม่ผิดสักคน :

คอร์ดเพลง / ไม่ผิดสักคน / Slot Machine

คอร์ดเพลง ไม่ผิดสักคน ของ Slot Machine
คอร์ดกีต้าร์ ไม่ผิดสักคน - Slot Machine

เนื้อร้องเพลง ไม่ผิดสักคน

ฉันรู้ เส้นทางของเรานั้น คงต้องจบ ตรงที่ทางแยกสักทาง รู้ว่าคงยากที่จะไป ไกลเกินกว่าหวัง จะทำเท่าไรก็คงไม่ดี ฉันรู้ แต่ยังไม่เคยคิด ว่าต้องจบ ต้องจากกันเร็วเท่านี้ ฉันแค่อยากรั้งเธอนาน ๆ นานเกินกว่านี้ แต่ว่าวันนี้ได้เพียงรับมัน ไม่ผิดสักคน แค่ฉันและเธอไม่ใช่ ไม่ผิดที่เราต่างต้องแยกไป ไม่ผิดที่ทางอย่างนี้ถึงก่อนเราตั้งใจ จะจากกันไปเข้าใจทุกอย่าง ความจริง ไม่เคยเหมือนความฝัน เราไม่อาจทำอะไรได้เหมือนใจ แม้จะอยากฝืนความเป็นจริง มีเธอต่อไป แต่จะอย่างไรก็ยังต้องจบ ไม่ผิดสักคน แค่ฉันและเธอไม่ใช่ ไม่ผิดที่เราต่างต้องแยกไป ไม่ผิดที่ทางที่หวังไม่เป็นดังวาดไว้ ไม่อาจจะไปไกลกว่าตรงนั้น ไม่ผิดที่วันสุดท้ายไม่มีเธออยู่ข้างฉัน จะจากกันไปเข้าใจทุกอย่าง

มิวสิควีดีโอเพลง ไม่ผิดสักคน - Slot Machine

Advertisement
ป้ายกำกับ

เพลงไม่ผิดสักคน slot machine, คอร์ด เพลง ไม่ ผิด สัก คน, ไม่ ผิด สัก คน คอร์ด, เนื้อเพลง ไม่ ผิด สัก คน slot machine, เนื้อเพลง ไม่ ผิด สัก คน

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์