คอร์ดเพลง I Need A Man – Grace Jones

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง I Need A Man ของ Grace Jones ::When I'm feelin' lonely,Someone telephone me,It's gettin' hard to pass my time.T...

เนื้อร้อง: I Need A Man - Grace Jones

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงWhen I'm feelin' lonely,Someone telephone me,It's gettin' hard to pass my time.Take me out'a dieing,Watch me while I'm flyin',Baby, it's a waste of timeI need a man, perhaps a man like you I need a man, to make my dreams come true Saythat you will find him, Creeping up behind him, Moving round' the town all day Well, I'munderestimated,Highly underated,Can there be another way?* I need a man, perhaps a man like you, I need a man, and I need a man** And then I won't be feelin' lonely,Knowing I'm the only one He'll understand,Oh, what I'm feelin' deep inside me, Knowing that at last he's goneOh well, Gettin' tired of lookin',Wastin' all my cookin,Ending in a dreadful row Can somebody tell me,Say to me, or sell me,Why I'm feelin' lonely, oh(* / **) It's maybe that I'm dreaming,Can't say they I've seen him,Somehow, I just got to find.Someone outstanding,Goes without I need a man like you, to make my dreams come true,Perhaps that man is you!
ขยายกรอบเนื้อร้อง