คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด A

เทคนิคจับคอร์ด A
A
The guitar strings 5(A) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 2 Basic major triad
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด A โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด A ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ดกีต้าร์ Aคอร์ด A ในฝึกจับคอร์ด Aเว็บคอร์ดกีต้าร์ Aตารางคอร์ดกีต้าร์ Aฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง A
Scale structure: R-3-5
Interval structure: R = A
A + major interval = Db (scale degree = 3rd)
Db + minor interval = E (scale degree = 5th)
Scale A: A Bm C#m D E F#m Abdim
Note: A, E, A, C#, E
Step: 1-3-51(A), 3(C#/Db), 5(E)
Alternative names: AM, Amaj, La-major, A-dur
Level: Rookie
Importance: Very important

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์