คอร์ด A จับยังไง ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด A

รูปภาพคอร์ด A

Chord Info

Details
Chord A notes: A, E, A, C# and E. You should not play the 6th string.
The guitar strings 5(A) and 1(E) are left open.
A major chord's alternative names: AM, Amaj, La major, A dur.
A major scale notes: A B C# D E F# G#
Major key chord sequence : A Bm C#m D E F#m G#dim
Structure
R = A
A + major interval = Db (scale degree = 3rd)
Db + minor interval = E (scale degree = 5th)
Note
A,E,A,C#,E
Important
Very important
Chord Name
A (Amajor)

การจับคอร์ด A ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด A ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด A ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด A ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด A ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด A

คอร์ดอูคูเลเล่ Aคอร์ดอูคูเลเล่ Aคอร์ดอูคูเลเล่ Aคอร์ดอูคูเลเล่ A
ตารางคอร์ดกีต้าร์ A, วิธีจับคอร์ด A ง่าย ๆ, เว็บคอร์ดกีต้าร์ A, คอร์ด A ใน, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่