คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Abº7

เว็บคอร์ดกีต้าร์ Abº7
Abº7
This chord is played start on fret 3 Diminished chord with a double flat 7 (6th)
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Abº7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Abº7 ในรูปแบบอื่น

ฝึกคอร์ด ทาบ Abº7คอร์ด Abº7 กีต้าร์คอร์ด Abº7 ทั้งหมดคอร์ด Abº7 นอกการจับคอร์ดกีต้าร์ Abº7ฝึกจับคอร์ด Abº7
Scale structure: R-m3-m5-6
Interval structure: R = G#
G# + minor interval = B (scale degree = minor 3rd)
B + minor interval = D (scale degree = flat/diminished 5th)
D + minor interval = F (scale degree = double flat 7th = 6th)
Note: Ab B D F
Alternative names: Abº, Abdim, Abdim7, Abdim/6, Abdim(add6)
Level: Advanced
Importance: Frequently used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์