คอร์ดกีต้าร์ : Ab5aug-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Ab5aug-Power

วิธีจับคอร์ด Ab5aug-Power
Ab5aug-Power
Ab5aug (4.fret) Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Ab, E และ (Ab), สามารถเล่นเสียง อ็อกเทฟ (Ab) ที่สาย 4, เฟล็ตทึ่หก คอร์ด Ab5aug-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด Ab5 เพียงแต่เติม aug (augmented) Ab5aug ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ Abm6, Ab(b6), Ab5+, Ab+5(no3), Ab+(no3), Ab(#5)(no3), Abaug(no3)...
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Ab5aug-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Ab5aug-Power ในรูปแบบอื่น

เว็บคอร์ดกีต้าร์ Ab5aug-Powerจับคอร์ด Ab5aug-Powerตารางคอร์ดกีต้าร์ Ab5aug-Powerฝึกคอร์ดกีต้าร์ Ab5aug-Powerจับคอร์ด Ab5aug-Powerคอร์ด Ab5aug-Power กีต้าร์