คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Ab7+5

คอร์ด Ab7+5 ทาบ
Ab7+5
The string 6 (E) is left open.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Ab7+5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Ab7+5 ในรูปแบบอื่น

เทคนิคจับคอร์ด Ab7+5คอร์ดกีต้าร์โปร่ง Ab7+5จับคอร์ด Ab7+5 กีต้าร์วิธีจับคอร์ด Ab7+5 คอร์ด Ab7+5 ทั้งหมดฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Ab7+5
Scale G# or Ab: Ab Bbm Cm C# Eb Fm Gdim
Note: E, C, E, Ab, C, Gb
Step: 1-3-#5-b71(G#/Ab), 3(C), #5(E), b7(F#/Gb)
Alternative names: Ab+7, Ab7(#5), Ab7maj5

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์