คอร์ดกีต้าร์ : Ab7sus4

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Ab7sus4

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Ab7sus4
Ab7sus4
You must leave out the 6th and 5th strings. Ab(G#) dominant 7th suspended 4th chord's
Alternative names: Ab7sus, Ab7sus4
Steps This chord is played start on fret 1 Minor seventh with added 11th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Ab7sus4 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Ab7sus4 ในรูปแบบอื่น

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Ab7sus4วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Ab7sus4เรียนจับคอร์ด Ab7sus4ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Ab7sus4ฝึกจับคอร์ด Ab7sus4ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Ab7sus4

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม