คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Ab7sus4

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Ab7sus4
Ab7sus4
You must leave out the 6th and 5th strings. Ab(G#) dominant 7th suspended 4th chord's
Alternative names: Ab7sus, Ab7sus4
Steps This chord is played start on fret 1 Minor seventh with added 11th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Ab7sus4 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Ab7sus4 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ab7sus4 นอกฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Ab7sus4ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Ab7sus4ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Ab7sus4คอร์ด Ab7sus4 นอกคอร์ด Ab7sus4 ทั้งหมด
Scale structure: R-m3-5-m7-11
Interval structure:
Scale G# or Ab: Ab Bbm Cm C# Eb Fm Gdim
Note: Eb, Ab, Db, Gb
Step: 1-4-5-b71(G#/Ab), 4(C#/Db), 5(D#/Eb), b7(F#/Gb)
Level: Rookie
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์