คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Ab9-5

ฝึกคอร์ด ทาบ Ab9-5
Ab9-5
This chord is played by placing a barre on fret three with your index finger.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Ab9-5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Ab9-5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ab9-5 จับยังไงเรียนจับคอร์ด Ab9-5เว็บคอร์ดกีต้าร์ Ab9-5ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Ab9-5คอร์ด Ab9-5 จับยังไงจับคอร์ด Ab9-5 กีต้าร์
Scale G# or Ab: Ab Bbm Cm C# Eb Fm Gdim
Note: Ab, C, Gb, Bb, Ebb, Ab
Step: 1-3-b5-b7-91(G#/Ab), 3(C), b5(D/Ebb), b7(F#/Gb), 9(A#/Bb)
Alternative names: Ab7(b5-9), Ab9b5

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์