คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Ab9#5

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Ab9#5
Ab9#5
This chord is played start on fret 3 Is 7#5 with added 9th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Ab9#5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Ab9#5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ab9#5 จับยังไงวิธีจับคอร์ด Ab9#5 กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด Ab9#5คอร์ด Ab9#5 จับยังไงฝึกจับคอร์ด Ab9#5การจับคอร์ดกีต้าร์ Ab9#5
Scale structure: R-3-#5-m7-9
Interval structure: R = G#
G# + major interval = C (scale degree = 3rd)
C + major interval = E (scale degree = sharp/augmented 5th)
E + minor interval = Gb (scale degree = minor 7th)
Gb + major interval = A# (scale degree = 9th)
Note: Ab C E Gb Bb
Alternative names: Ab9(#5), Ab+9, Abaug9, Ab7#5(add9)
Level: Advanced
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์