คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Ab9

ฝึกจับคอร์ด Ab9
Ab9
You must leave out the 5th and 1st strings. Ab(G#) dominant 9th guitar chord's steps: Steps This chord is played start on fret 1 Is 7 (dom7) with added 9th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Ab9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Ab9 ในรูปแบบอื่น

ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Ab9เทคนิคจับคอร์ด Ab9คอร์ด Ab9 ทั้งหมดฝึดคอร์ด Ab9 ง่าย ๆวิธีการจับคอร์ด Ab9คอร์ด Ab9 ใน
Scale structure: R-3-5-m7-9
Interval structure: R = G#
G# + major interval = C (scale degree = 3rd)
C + minor interval = D# (scale degree = 5th)
D# + minor interval = Gb (scale degree = minor 7th)
Gb + major interval = A# (scale degree = 9th)
Scale G# or Ab: Ab Bbm Cm C# Eb Fm Gdim
Note: Ab, , Gb, Bb, C
Step: 1-3-(5)-b7-91(G#/Ab), 3(C), 5(D#/Eb), b7(F#/Gb), 9(A#/Bb)
Level: Advanced
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์