คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Abaug

วิธีจับคอร์ด Abaug กีต้าร์
Abaug
You should not play the 1st string. Ab(G#) augmented triad"s
Alternative names: Ab+5, Ab(#5), Ab+. This chord is played start on fret 1 Basic augmented triad.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Abaug โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Abaug ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด Abaugฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Abaugคอร์ด Abaug ทาบ วิธีการจับคอร์ด Abaugวิธีการจับคอร์ด Abaugตารางคอร์ดกีต้าร์ Abaug
Scale structure: R-3-m6
Interval structure: R = G#
G# + major interval = C (scale degree = 3rd)
C + major interval = E (scale degree = sharp/augmented 5th)
Scale G# or Ab: Ab Bbm Cm C# Eb Fm Gdim
Note: Ab, C, E, Ab, C
Step: 1-3-#51(G#/Ab), 3(C), #5(E)
Level: Advanced
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์