คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Abm(maj7)

จับคอร์ด Abm(maj7) กีต้าร์
Abm(maj7)
This chord is played start on fret 4 Minor chord with a major 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Abm(maj7) โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Abm(maj7) ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ด Abm(maj7)ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Abm(maj7)จับคอร์ด Abm(maj7) กีต้าร์ฝึกคอร์ด ทาบ Abm(maj7)คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Abm(maj7)วิธีจับคอร์ด Abm(maj7) กีต้าร์
Scale structure: R-m3-5-7
Interval structure: R = G#
G# + minor interval = B (scale degree = minor 3rd)
B + major interval = D# (scale degree = 5th)
D# + major interval = G (scale degree = 7th)
Note: Ab B Eb G
Alternative names: Abm(M7), Abmin(Maj7), Abm(+7), Ab-(M7), Abm(addM7), Abm(add7), Abmin(addM7), Abmin(+7), Abmin(add7)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์