คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Abm11

จับคอร์ด Abm11 กีต้าร์
Abm11
This chord is played start on fret 4 Minor seventh with added 11th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Abm11 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Abm11 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Abm11การจับคอร์ด Abm11จับคอร์ด Abm11จับคอร์ด Abm11วิธีจับคอร์ด Abm11 ง่าย ๆเรียนจับคอร์ด Abm11
Scale structure: R-m3-5-m7-11
Interval structure:
Note: Ab B Eb Gb Db
Alternative names: Abminor11, Abmin11, Abm7/11, Abm7(add11), Ab-7(add11), Ab-7/11, Abmin7/11, Abmin7(add11), Abm7/4, Abm7(add4), Ab-7(add4), Ab-7/4, Abmin7/4, Abmin7(add4)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์