คอร์ดกีต้าร์ : Abm3-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Abm3-Power

วิธีจับคอร์ด Abm3-Power ง่าย ๆ
Abm3-Power
Abm3 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Ab และ B. โดยสายที่ 2 เล่นเปิดสาย คอร์ด Abm3-Power คือ ไม'เนอะ เธิท ซึ่งประกอบด้วยระยะห่างของ สองโน๊ตคือ โน๊ตในรูทของ (Ab) และ ไม'เนอะ เธิท (B). แต่ไม่ค่อยใช้บ่อยนัก
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Abm3-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Abm3-Power ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด Abm3-Powerฝึดคอร์ด Abm3-Power ง่าย ๆวิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Abm3-Powerการจับคอร์ด Abm3-Powerวิธีจับคอร์ด Abm3-Power ง่าย ๆคอร์ด Abm3-Power ใน

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม