คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Abm9

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Abm9
Abm9
This chord is played start on fret 4 Minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Abm9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Abm9 ในรูปแบบอื่น

จับคอร์ด Abm9 ง่าย ๆจับคอร์ด Abm9 กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Abm9คอร์ด Abm9 ในฝึกจับคอร์ด Abm9วิธีจับคอร์ด Abm9 ง่าย ๆ
Scale structure: R-m3-5-m7-9
Interval structure: R = G#
G# + minor interval = B (scale degree = minor 3rd)
B + major interval = D# (scale degree = 5th)
D# + minor interval = Gb (scale degree = minor 7th)
Gb + major interval = A# (scale degree = 9th)
Note: Ab B Eb Gb Bb
Alternative names: Abminor9, Abmin9, Abm7/9, Abm7(add9), Ab-7/9, Ab-7(add9), Abmin7/9, Abmin7(add9)
Level: Advanced
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์