คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Abmaj7

วิธีจับคอร์ด Abmaj7 กีต้าร์
Abmaj7
This chord is played start on fret 4 Major chord with a major 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Abmaj7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Abmaj7 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Abmaj7ฝึดคอร์ด Abmaj7 ง่าย ๆฝึกจับคอร์ด Abmaj7ฝึกจับคอร์ด ทาบคอร์ด Abmaj7 นอกฝึกคอร์ดกีต้าร์ Abmaj7
Scale structure: R-3-5-7
Interval structure: R = G#
G# + major interval = C (scale degree = 3rd)
C + minor interval = D# (scale degree = 5th)
D# + major interval = G (scale degree = 7th)
Note: Ab C Eb G
Alternative names: Abmajor7, AbM7, AbMaj7
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์