คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Abmaj7b5

ฝึกจับคอร์ด ทาบ
Abmaj7b5
This chord is played by placing a barre on fret three with your index finger.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Abmaj7b5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Abmaj7b5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ดกีต้าร์โปร่ง Abmaj7b5วิธีจับคอร์ด Abmaj7b5 ง่าย ๆเว็บคอร์ดกีต้าร์ Abmaj7b5ฝึกคอร์ด ทาบ Abmaj7b5การจับคอร์ดกีต้าร์ Abmaj7b5เทคนิคจับคอร์ด Abmaj7b5
Scale G# or Ab: Ab Bbm Cm C# Eb Fm Gdim
Note: Ab, C, G, C, Ebb, G
Step: 1-3-b5-71(G#/Ab), 3(C), b5(D/Ebb), 7(G)
Alternative names: Abmaj7b5, Abmaj7(b5)

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์