คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Am11

การจับคอร์ด Am11 กีต้าร์
Am11
This chord is played start on fret 0 Minor seventh with added 11th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Am11 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Am11 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด Am11ฝึดคอร์ด Am11 ง่าย ๆคอร์ด Am11 นอกคอร์ด Am11 นอกวิธีการจับคอร์ด Am11ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Am11
Scale structure: R-m3-5-m7-11
Interval structure:
Note: A C E G D
Alternative names: Aminor11, Amin11, Am7/11, Am7(add11), A-7(add11), A-7/11, Amin7/11, Amin7(add11), Am7/4, Am7(add4), A-7(add4), A-7/4, Amin7/4, Amin7(add4)
Level: Rookie
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์