คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Am6

ตารางคอร์ดกีต้าร์ Am6
Am6
The string 5 (A) is left open. This chord is played start on fret 1 Normal minor chord with added 6th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Am6 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Am6 ในรูปแบบอื่น

จับคอร์ด Am6 กีต้าร์ฝึดคอร์ด Am6 ง่าย ๆฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Am6จับคอร์ด Am6 กีต้าร์วิธีการจับคอร์ด Am6วิธีจับคอร์ด Am6 กีต้าร์
Scale structure: R-m3-5-6
Interval structure: R = A
A + minor interval = C (scale degree = minor 3rd)
C + major interval = E (scale degree = 5th)
R = A minor interval = Gb (scale degree = 6th)
Scale A: A Bm C#m D E F#m Abdim
Note: A, E, A, C, F#
Step: 1-b3-5-61(A), b3(C), 5(E), 6(F#/Gb)
Alternative names: Amin6, Am(add6), A-6
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์