คอร์ด Amaj7 จับยังไง ในแบบต่าง ๆ

รูปแบบการจับคอร์ด Amaj7

รูปภาพคอร์ด Amaj7

Chord Info

Details
The guitar strings 5(A) and 1(E) are left open. & This chord is played start on fret 1 Major chord with a major 7
Structure
R-3-5-7,R = A,A + major interval = Db (scale degree = 3rd),Db + minor interval = E (scale degree = 5th),E + major interval = Ab (scale degree = 7th)
Note
-,A,E,G#,C#,E
Important
occasionally used
Chord Name
Amaj7 (Amaj7maj7)

การจับคอร์ด Amaj7 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Amaj7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Amaj7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Amaj7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Amaj7 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Amaj7

คอร์ดอูคูเลเล่ Amaj7คอร์ดอูคูเลเล่ Amaj7คอร์ดอูคูเลเล่ Amaj7คอร์ดอูคูเลเล่ Amaj7
คอร์ด Amaj7 ใน, การจับคอร์ด Amaj7 กีต้าร์, ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Amaj7, ฝึกคอร์ด Amaj7 ทาบ, จับคอร์ด Amaj7