คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Amaj7b5

จับคอร์ด Amaj7b5 ง่าย ๆ
Amaj7b5
The string 5 (A) is left open.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Amaj7b5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Amaj7b5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Amaj7b5 ในฝึกคอร์ด ทาบ Amaj7b5ฝึกจับคอร์ด Amaj7b5คอร์ด Amaj7b5 ทาบ ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Amaj7b5ฝึกคอร์ด ทาบ Amaj7b5
Scale A: A Bm C#m D E F#m Abdim
Note: A, Eb, G#, C#, G#
Step: 1-3-b5-71(A), 3(C#/Db), b5(D#/Eb), 7(G#/Ab)
Alternative names: Amaj7b5, Amaj7(b5)

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์