คอร์ด Asus2 จับยังไง ตารางคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด Asus2

รูปภาพคอร์ด Asus2

Chord Info

Details
The strings 5(A), 2(B) and 1(E) are left open. & This chord is played start on fret 2 Major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or mino
Structure
R-2-5,
Note
-,A,E,A,B,E
Important
Frequently used
Chord Name
Asus2 (Asus2sus2)

การจับคอร์ด Asus2 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Asus2 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Asus2 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Asus2 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Asus2 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Asus2

คอร์ดอูคูเลเล่ Asus2คอร์ดอูคูเลเล่ Asus2คอร์ดอูคูเลเล่ Asus2คอร์ดอูคูเลเล่ Asus2
การจับคอร์ดกีต้าร์ Asus2, จับคอร์ด Asus2 ง่าย ๆ, ฝึกจับคอร์ด Asus2, ฝึกจับคอร์ด ทาบ, คอร์ด Asus2 อูคูเลเล่