คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด B11

จับคอร์ด B11 กีต้าร์
B11
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
The note F# on the sixth string is not required, but can be played on the 2nd fret if needed. This chord is played start on fret 2 Ninth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด B11 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด B11 ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด B11 ง่าย ๆการจับคอร์ด B11ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง B11ตารางคอร์ดกีต้าร์ B11คอร์ดกีต้าร์โปร่ง B11คอร์ด B11 ทั้งหมด
Scale structure: R-4-5-m7-9
Interval structure:
Note: x or F#, B, E, A, C#, F#
Step: 1-3-(5)-b7-9-111(B), 3(D#/Eb), 5(F#/Gb), b7(A), 9(C#/Db), 11(E)
Level: Rookie
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์