คอร์ดกีต้าร์ : Badd9-no3

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Badd9-no3

ฝึดคอร์ด Badd9-no3 ง่าย ๆ
Badd9-no3
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
This chord is played start on fret 2 Major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Badd9-no3 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Badd9-no3 ในรูปแบบอื่น

วิธีการจับคอร์ด Badd9-no3เรียนจับคอร์ด Badd9-no3ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Badd9-no3คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Badd9-no3คอร์ด Badd9-no3 ทั้งหมดฝึกจับคอร์ด ทาบ

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม