คอร์ดกีต้าร์ : Bb5-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bb5-Power

การจับคอร์ด Bb5-Power กีต้าร์
Bb5-Power
Bb5 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Bb, F และ Bb. โดยจะเล่นสายที่ 5, สายที่ 4 และ สายที่ 3 (โน๊ตที่สาย 3 จะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้) ใช้กันอย่างแพร่หลายในเพลงร็อค และเสียงจะเยี่ยมมากในกีต้าร์ไฟฟ้า Bb5 (or A#5) (perfect fifth interval) power ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ Bb(no 3rd), Bb(no3). This chord is played start on fret 1
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bb5-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bb5-Power ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด Bb5-Power เรียนจับคอร์ด Bb5-Powerคอร์ด Bb5-Power ทาบ จับคอร์ด Bb5-Power กีต้าร์คอร์ด Bb5-Power ทั้งหมดคอร์ด Bb5-Power จับยังไง