คอร์ดกีต้าร์ : Bb5aug-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bb5aug-Power

ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Bb5aug-Power
Bb5aug-Power
Bb5aug Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Bb, F# และ (Bb), สามารถเล่นเสียง อ็อกเทฟ (Bb) ที่สาย 3, เฟล็ตทึ่สาม คอร์ด Bb5aug-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด Bb5 เพียงแต่เติม aug (augmented) Bb5aug ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ Bbm6, Bb(b6), Bb5+, Bb+5(no3), Bb+(no3), Bb(#5)(no3), Bbaug(no3)...
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bb5aug-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bb5aug-Power ในรูปแบบอื่น

เรียนจับคอร์ด Bb5aug-Powerการจับคอร์ดกีต้าร์ Bb5aug-Powerฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Bb5aug-Powerเทคนิคจับคอร์ด Bb5aug-Powerตารางคอร์ดกีต้าร์ Bb5aug-Powerวิธีจับคอร์ด Bb5aug-Power ง่าย ๆ

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม