คอร์ดกีต้าร์ : Bb5dim-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bb5dim-Power

คอร์ด Bb5dim-Power กีต้าร์
Bb5dim-Power
Bb5dim Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Bb, E และ (Bb), สามารถเล่นเสียง อ็อกเทฟ (Bb) ที่สาย 3, เฟล็ตทึ่สาม คอร์ด Bb5dim-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด Bb5 เพียงแต่เติม dim (diminished) Bb5dim ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ Bb5°, Bb-5, Bb(b5), Bbdim(no3)...
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bb5dim-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bb5dim-Power ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ดกีต้าร์ Bb5dim-Powerฝึกคอร์ดกีต้าร์ Bb5dim-Powerวิธีจับคอร์ด Bb5dim-Power กีต้าร์การจับคอร์ดกีต้าร์ Bb5dim-Powerเรียนจับคอร์ด Bb5dim-Powerวิธีจับคอร์ด Bb5dim-Power กีต้าร์

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม