คอร์ดกีต้าร์ : Bb6-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bb6-Power

จับคอร์ด Bb6-Power กีต้าร์
Bb6-Power
Bb6 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Bb และ G. คอร์ด Bb6-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด Bb5 แต่แทน 5 ด้วย 6, Bb6(p) ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ BbM6(p), Gm3/Bb.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bb6-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bb6-Power ในรูปแบบอื่น

เว็บคอร์ดกีต้าร์ Bb6-Powerคอร์ด Bb6-Power กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด ทาบฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Bb6-Powerการจับคอร์ดกีต้าร์ Bb6-Powerฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Bb6-Power