คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bb6

วิธีจับคอร์ด Bb6
Bb6
The note F on the sixth string is not required, but can be played on the 1st fret if needed. This chord is played start on fret 1 Normal major chord with added 6th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bb6 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bb6 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด Bb6การจับคอร์ด Bb6 กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Bb6คอร์ด Bb6 ทั้งหมดคอร์ด Bb6 ในคอร์ดกีต้าร์โปร่ง Bb6
Scale structure: R-3-5-6
Interval structure: R = Bb
Bb + major interval = D (scale degree = 3rd)
D + minor interval = F (scale degree = 5th)
R = Bb minor interval = G (scale degree = 6th)
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: x or F, Bb, F, Bb, D, G
Step: 1-3-5-61(A#/Bb), 3(D), 5(F), 6(G)
Alternative names: BbM6, Bbadd6, Bbmaj6
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์