คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bb7+5

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Bb7+5
Bb7+5
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bb7+5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bb7+5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Bb7+5วิธีจับคอร์ด Bb7+5 ง่าย ๆฝึกคอร์ดกีต้าร์ Bb7+5ฝึกจับคอร์ด Bb7+5เว็บคอร์ดกีต้าร์ Bb7+5คอร์ด Bb7+5 ใน
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: Bb, F#, Ab, D, F#
Step: 1-3-#5-b71(A#/Bb), 3(D), #5(F#/Gb), b7(G#/Ab)
Alternative names: Bb+7, Bb7(#5), Bb7maj5

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์