คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bb7

การจับคอร์ด Bb7 กีต้าร์
Bb7
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
The note F on the sixth string is not required, but can be played on the 1st fret if needed. This chord is played start on fret 1 Major chord with a minor 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bb7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bb7 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Bb7เทคนิคจับคอร์ด Bb7คอร์ด Bb7 นอกฝึกคอร์ด ทาบ Bb7วิธีจับคอร์ด Bb7 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด Bb7
Scale structure: R-3-5-m7
Interval structure: R = Bb
Bb + major interval = D (scale degree = 3rd)
D + minor interval = F (scale degree = 5th)
F + minor interval = Ab (scale degree = minor 7th)
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: x or F, Bb, F, Ab, D, F
Step: 1-3-5-b71(A#/Bb), 3(D), 5(F), b7(G#/Ab)
Alternative names: Bbdom7, (Bb-septim)
Level: Intermediate
Importance: Frequently used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์