คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bb9-5

คอร์ด Bb9-5 นอก
Bb9-5
You should not play the 6th string. This chord is played start on fret 1 Is 7b5 with added 9th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bb9-5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bb9-5 ในรูปแบบอื่น

เรียนจับคอร์ด Bb9-5คอร์ด Bb9-5 ทาบ คอร์ด Bb9-5 ทาบ วิธีจับคอร์ด Bb9-5 กีต้าร์การจับคอร์ด Bb9-5 กีต้าร์คอร์ด Bb9-5 จับยังไง
Scale structure: R-3-m5-m7-9
Interval structure:
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: Bb, D, Ab, C, Fb
Step: 1-3-b5-b7-91(A#/Bb), 3(D), b5(E/Fb), b7(G#/Ab), 9(C)
Level: Rookie
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์