คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bbdim

คอร์ด Bbdim ทั้งหมด
Bbdim
You should not play the 6th string. This chord is played start on fret 1 Basic diminished triad.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bbdim โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bbdim ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bbdim จับยังไงคอร์ด Bbdim นอกวิธีจับคอร์ด Bbdim กีต้าร์ฝึกคอร์ด ทาบ Bbdimวิธีจับคอร์ด Bbdim ง่าย ๆเว็บคอร์ดกีต้าร์ Bbdim
Scale structure: R-m3-m5
Interval structure: R = Bb
Bb + minor interval = Db (scale degree = minor 3rd)
Db + minor interval = E (scale degree = flat/diminished 5th)
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: Bb, Fb, Bb, Db, Fb
Step: 1-b3-b51(A#/Bb), b3(C#/Db), b5(E/Fb)
Level: Advanced
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์