คอร์ดกีต้าร์ : Bbdim7

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bbdim7

คอร์ด Bbdim7 ใน
Bbdim7
You should not play the 6th string.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bbdim7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bbdim7 ในรูปแบบอื่น

ตารางคอร์ดกีต้าร์ Bbdim7ตารางคอร์ดกีต้าร์ Bbdim7การจับคอร์ด Bbdim7 กีต้าร์วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Bbdim7วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Bbdim7คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Bbdim7

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม