คอร์ดกีต้าร์ : Bbm3-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bbm3-Power

วิธีจับคอร์ด Bbm3-Power ง่าย ๆ
Bbm3-Power
Bbm3 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Bb และ C#. คอร์ด Bbm3-Power คือ ไม'เนอะ เธิท ซึ่งประกอบด้วยระยะห่างของ สองโน๊ตคือ โน๊ตในรูทของ (Bb) และ ไม'เนอะ เธิท (C#). แต่ไม่ค่อยใช้บ่อยนัก
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bbm3-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bbm3-Power ในรูปแบบอื่น

จับคอร์ด Bbm3-Power กีต้าร์วิธีการจับคอร์ด Bbm3-Powerจับคอร์ด Bbm3-Power กีต้าร์ตารางคอร์ดกีต้าร์ Bbm3-Powerฝึกจับคอร์ด ทาบวิธีจับคอร์ด Bbm3-Power

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม