คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bbm7

การจับคอร์ดกีต้าร์ Bbm7
Bbm7
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
Two notes - F (on the sixth string) and Ab (on the first string) - are optional.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bbm7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bbm7 ในรูปแบบอื่น

จับคอร์ด Bbm7 กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด Bbm7วิธีจับคอร์ด Bbm7 ฝึกคอร์ด ทาบ Bbm7คอร์ด Bbm7 กีต้าร์เว็บคอร์ดกีต้าร์ Bbm7
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: x or F, Bb, F, Ab, Db, F or Ab
Step: 1-b3-5-b71(A#/Bb), b3(C#/Db), 5(F), b7(G#/Ab)
Alternative names: Bbmin7, Bb-7

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์