คอร์ดกีต้าร์ : Bbm7

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bbm7

วิธีจับคอร์ด Bbm7
Bbm7
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
Two notes - F (on the sixth string) and Ab (on the first string) - are optional.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bbm7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bbm7 ในรูปแบบอื่น

วิธีการจับคอร์ด Bbm7ฝึกจับคอร์ด Bbm7จับคอร์ด Bbm7 กีต้าร์การจับคอร์ด Bbm7คอร์ด Bbm7 ทาบ การจับคอร์ด Bbm7 กีต้าร์

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม