คอร์ดกีต้าร์ : Bbmajor7-add9

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bbmajor7-add9

การจับคอร์ด Bbmajor7-add9
Bbmajor7-add9
This chord is played start on fret 5
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bbmajor7-add9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bbmajor7-add9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bbmajor7-add9 จับยังไงการจับคอร์ด Bbmajor7-add9คอร์ด Bbmajor7-add9 ทาบ วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Bbmajor7-add9วิธีจับคอร์ด Bbmajor7-add9 กีต้าร์ตารางคอร์ดกีต้าร์ Bbmajor7-add9

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม