คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bbsus4-Power

ฝึกจับคอร์ด Bbsus4-Power
Bbsus4-Power
Bbsus4(p) or Eb5/Bb Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Bb, Eb, (Bb) และ (Eb). โดยสองสายล่างจะเล่นโน๊ตหนึ่งสายหรือสองสายก็ได้ Bb (ในสายที่ 3) และ Eb (ในสายที่ 2) จะได้เสียงที่แตกต่าง Bbsus4(p) มีระยะห่างสองโน๊ต (root และ perfect สายที่ 4). อาจมีให้เห็นในรูปแบบ Eb5/Bb (สลับเล่นเสียงเบสของคอร์ดหลัง) or Bb4.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bbsus4-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bbsus4-Power ในรูปแบบอื่น

ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Bbsus4-Powerตารางคอร์ดกีต้าร์ Bbsus4-Powerคอร์ดกีต้าร์โปร่ง Bbsus4-Powerคอร์ด Bbsus4-Power ในวิธีจับคอร์ด Bbsus4-Power จับคอร์ด Bbsus4-Power กีต้าร์
Note: Bb, Eb, x or Bb, x or Eb
Step: 1-41(A#/Bb), 4(D#/Eb)

คอร์ดอื่น ๆ

Dbaug Eb7 Gsus4 C+ F#7+9 A#m7(-5) F#9 Eb+7

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์