คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bm(maj7)

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Bm(maj7)
Bm(maj7)
This chord is played start on fret 7 Minor chord with a major 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bm(maj7) โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bm(maj7) ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Bm(maj7)การจับคอร์ดกีต้าร์ Bm(maj7)ฝึกคอร์ด ทาบ Bm(maj7)เรียนจับคอร์ด Bm(maj7)วิธีจับคอร์ด Bm(maj7) ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด Bm(maj7)
Scale structure: R-m3-5-7
Interval structure: R = B
B + minor interval = D (scale degree = minor 3rd)
D + major interval = Gb (scale degree = 5th)
Gb + major interval = Bb (scale degree = 7th)
Note: B D Gb Bb
Alternative names: Bm(M7), Bmin(Maj7), Bm(+7), B-(M7), Bm(addM7), Bm(add7), Bmin(addM7), Bmin(+7), Bmin(add7)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์