คอร์ด Bm จับยังไง วิธีการจับคอร์ด

Chord Info

Details
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger. The note F# on the sixth string is not required, but can be played on the 2nd fret if needed. & This chord is played by placing a barre on fret 2 with your index finger. Basic minor triad
Structure
-
Note
xorF#,B,F#,B,D,F#
Important
-
Chord Name
Bm (Bmminor)

การจับคอร์ด Bm ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Bm ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Bm ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Bm ในรูปแบบที่ 3

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Bm

คอร์ดอูคูเลเล่ Bmคอร์ดอูคูเลเล่ Bmคอร์ดอูคูเลเล่ Bmคอร์ดอูคูเลเล่ Bm
ฝึกจับคอร์ด Bm, การจับคอร์ด Bm, คอร์ด Bm ใน, จับคอร์ด Bm ง่าย ๆ, ฝึกจับคอร์ด ทาบ