คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bm11

ฝึกคอร์ด ทาบ Bm11
Bm11
This chord is played start on fret 2 Minor seventh with added 11th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bm11 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bm11 ในรูปแบบอื่น

ฝึดคอร์ด Bm11 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด Bm11 คอร์ด Bm11 จับยังไงจับคอร์ด Bm11 กีต้าร์วิธีจับคอร์ด Bm11 กีต้าร์คอร์ด Bm11 ใน
Scale structure: R-m3-5-m7-11
Interval structure:
Note: B D Gb A E
Alternative names: Bminor11, Bmin11, Bm7/11, Bm7(add11), B-7(add11), B-7/11, Bmin7/11, Bmin7(add11), Bm7/4, Bm7(add4), B-7(add4), B-7/4, Bmin7/4, Bmin7(add4)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์